GUESTS

Yoshimura Tetsu 2018
Yoshimura Tetsu 2018

吉村先生 (範士八段)

press to zoom
Futagoishi + Amishiro 2017
Futagoishi + Amishiro 2017

二子石先生(範士八段)、網代先生(六段)

press to zoom
Shigematsu 2016
Shigematsu 2016

重松先生(範士八段)

press to zoom
Yamamoto Mariko 2016
Yamamoto Mariko 2016

山本真理子先生(六段)

press to zoom